salesms@omc.co.th     Phone: +66 86-815-3355

การกระตุ้นยอดขายด้วย “SMS MARKETING”

SMS Marketing

นั้นเป็นรูปแบบการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงและมีประโยชน์หลากหลาย สามารถช่วยเพิ่มยอดขาย สร้างการจดจำแบรนด์ และยังช่วยรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับธุรกิจ อีกทั้งใช้ต้นทุนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการตลาดรูปแบบอื่นๆ ทำให้เหล่าธุรกิจสามารถควบคุมงบประมาณได้ตามความต้องการ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยต่อยอดทางการตลาดอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย

แจ้งเตือนโปรโมชั่นแฟลชเซลล์ (Flash Sale)

  • ส่งข้อความแจ้งเตือนโปรดี โปรเด็ด แบบจำกัดเวลา กระตุ้นให้ลูกค้าต้องรีบตัดสินใจ พร้อมแนบลิงก์สินค้าให้เข้าถึงหน้า Sale Page ได้ทันทีนั้น จึงช่วยให้ปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว

ระบุชื่อลูกค้าแบบรายบุคคล

  • ส่งข้อความเฉพาะบุคคล เช่น การระบุชื่อ หรือตอบสนองต่อความชอบ สามารถสร้างความรู้สึกพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการมอบสิทธิพิเศษ โปรโมชันพิเศษ หรือข้อความอวยพรวันเกิด เป็นต้น

แจ้งเตือนให้กลับมาซื้อซ้ำ

  • ส่งข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับโปรโมชันต่างๆ พร้อมแนะนำสินค้าใกล้เคียงกับที่ลูกค้าเคยซื้อไป หรือการเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้างโอกาสในการซื้อซ้ำ จนกลายเป็นลูกค้าขาประจำ

ส่งให้ถูกที่ถูกเวลา

  • วิเคราะห์ลูกค้าและจัดกลุ่ม Audience Segment เพื่อส่งรูปแบบข้อความให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลาย โดยวิเคราะห์จากเพศ อายุ ไลฟ์สไตล์ สินค้าที่สนใจ และช่องทางการซื้อที่ลูกค้าชอบ

สร้าง Engagement ด้วยกิจกรรมพิเศษ

  • สร้างปฏิสัมพันธ์และสานความสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นด้วยกิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรมลุ้นโชค การโหวต การตอบคำถามชิงรางวัล เป็นต้น