salesms@omc.co.th     Phone: +66 86-815-3355

” การส่งข้อความควรทำอย่างไรให้ดูเป็นมืออาชีพ “

ตัวเลือกน่าสนใจในการนำเสนอสินค้า / บริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ให้กับทางกลุ่มลูกค้า กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด เข้าถึงจริง และมีผลลัพธ์ยอดเยี่ยมต้องยกให้กับการส่งข้อความ แต่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ อยากคิดส่งตอนไหน หรือแบบใดก็ได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นมืออาชีพที่สุดลองมาศึกษาวิธีว่าต้องส่งอย่างไรจึงตอบโจทย์และลูกค้าประทับใจมากที่สุด

  • สร้างความประทับใจ :

ตัวเลือกน่าสนใจในการนำเสนอสินค้า / บริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ให้กับทางกลุ่มลูกค้า กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด เข้าถึงจริง และมีผลลัพธ์ยอดเยี่ยมต้องยกให้กับการส่งข้อความ แต่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ อยากคิดส่งตอนไหน หรือแบบใดก็ได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นมืออาชีพที่สุดลองมาศึกษาวิธีว่าต้องส่งอย่างไรจึงตอบโจทย์และลูกค้าประทับใจมากที่สุด

  • คำนึงช่วงเวลาที่จะส่ง :

สิ่งแรกที่จะช่วยให้การส่งข้อความของธุรกิจคุณดูเป็นมืออาชีพอย่างมากคือ รู้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งไปหาลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารอาจเลือกส่งไปช่วงก่อนมื้ออาหารเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าสนใจและอยากสั่งมากขึ้น แต่ทั้งนี้ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทใดก็ตามช่วงเวลาไม่ควรส่งมากสุดคือ หลัง 4 ทุ่ม เพราะจะเป็นช่วงของการพักผ่อน เป็นเวลาส่วนตัว ซึ่งลูกค้าจะรู้สึกไม่แฮปปี้มาก

  • แจ้งนัดหมายสำคัญ ย้ำการแจ้งเตือน :

การส่งข้อความเพื่อแจ้งหมายสำคัญหรือการย้ำเตือนในบางเรื่องจะช่วยสร้างความเป็นมืออาชีพที่ลูกค้ารู้สึกได้ เพราะบางคนวุ่นอยู่กับเรื่องต่าง ๆ ตลอดวันจนอาจลืมเลือนไป ดังนั้นเมื่อมีข้อความเข้ามานอกจากทำให้จำเรื่องสำคัญนั้นขึ้นมาทันที อีกทั้งยังสัมผัสถึงความใส่ใจที่ธุรกิจมีให้กับลูกค้าด้วย เช่น ข้อความแจ้งเตือนนัดหมายกับเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาล, แจ้งเตือนเวลาเช็คอินเครื่องบิน, หรือแม้แต่การระบุถึงวันสมาชิกใกล้หมดอายุก็ทำได้เช่นกัน