salesms@omc.co.th     Phone: +66 86-815-3355

“ 3 ข้อที่ต้องเข้าใจ ” ..หากต้องการวิเคราะห์การตลาดให้ได้ผล

  • เข้าใจลูกค้า : 

ลูกค้าคือปัจจัยสำคัญที่ธุรกิจต้องทำความเข้าใจ และต้องเข้าใจให้ได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อนำความเข้าใจนั้นมากำหนดกลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ รวมถึงใช้ออกแบบและพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยการศึกษาและทำความเข้าใจลูกค้านั้น จำเป็นที่จะต้องมีระบบการเก็บข้อมูล (Data) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลสำหรับการทำธุรกิจนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมี เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ตลาดให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ เข้าใจลูกค้าและสร้างสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ตรงใจ

  • เข้าใจเทรนด์การตลาดปัจจุบัน :

เทรนด์ หรือกระแสความนิยมในปัจจุบัน เป็นอีกปัจจัยที่ไม่ควรมองข้าม ผู้บริโภคส่วนมากนิยมซื้อของตามกระแส ต้องอินเทรนด์อยู่ตลอดเวลา ทำให้การผลิต จัดจำหน่าย การตลาด และการทำโฆษณาโปรโมทสินค้าแต่ละชิ้นในแต่ละช่วงเวลา จำเป็นต้องเข้าใจและตามกระแสความนิยมให้ทัน ใครเร็วก่อนปังก่อน ทำงานแข่งกับเวลา ทำให้ทีมการวิเคราะห์ตลาดต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีที่อาจจะสร้างยอดขาย 7 หลักได้ในชั่วข้ามคืน

  • เข้าใจคู่แข่ง :

ศึกษาและเรียนรู้คู่แข่งในตลาดเดียวกันอยู่ตลอดเวลา การเดินตามรอยคู่แข่งเมื่อเห็นเขาประสบความสำเร็จนั้น ไม่สามารถทำให้ธุรกิจของคุณก้าวแซงหรือขึ้นไปอยู่ระดับแนวหน้าได้อย่างแน่นอน แต่การนำสิ่งที่คู่แข่งมีมาวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ และหาความแตกต่าง แล้วนำความแตกต่างนั้นเปลี่ยนมาเป็นจุดขาย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกในสิ่งที่ชอบหลากหลายมากขึ้น วิธีนี้นอกจากจะลดศัตรูทางการค้า ยังเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจได้เติบโตและประสบความสำเร็จในแบบฉบับของแบรนด์ได้อีกด้วย

หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ คือ การวิเคราะห์ตลาด ทำความเข้าใจกับปัจจัยรอบด้านให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อตีโจทย์ตลาดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ให้แตก และก้าวไปสู่ความสำเร็จระดับแนวหน้าในแวดวงธุรกิจของคุณ