salesms@omc.co.th     Phone: +66 86-815-3355

“ 3 ความคิดผิดๆ เกี่ยวกับ SMS Marketing ”..

  • คิดว่า SMS เป็นช่องทางที่ล้าสมัยไม่ใช้แล้ว : 

อาจเป็นเพราะในสมัยนี้ เครื่องมือสื่อสารออนไลน์มีมากมายให้เราเลือกใช้ และ SMS นั้นเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีมานานมากแล้ว ทำให้หลายๆท่านคิดว่า SMS นั้นเก่า ล้าสมัยแล้ว แต่จริงๆแล้วการใช้ SMS ในการทำการตลาดยังคงเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน และหลากหลายประเภทธุรกิจก็นิยมใช้ SMS ในการทำการตลาดและ CRM

  • คิดว่ายิ่งส่งเยอะ ยิ่งได้เยอะ : 

ไม่ใช้ว่าคุณมีเบอร์โทรศัพท์มาก แล้วจะทำให้ยอดขายของคุณดีขึ้น ส่วนที่สำคัญกว่ามี 2 สิ่ง สิ่งแรกคือการเขียนบทความให้มีคุณภาพ ตรงประเด็นและถูกกลุ่มเป้าหมาย และอีกสิ่งคือเบอร์โทรศัพท์เหล่านั้นต้องตรงกับเป้าหมายในธุรกิจของคุณ เพราะการที่เราทีเบอร์ในการส่งข้อความมากๆ แต่เบอร์เหล่านั้นไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเรา

  • คิดว่าเป็นช่องทางที่ยุ่งยากและไม่ได้ผล :

หากเราไม่เข้าใจหรือยังไม่ได้ศึกษาการตลาดแบบ SMS Marketing จริงๆแล้วการ SMS แบบนี้ไม่ใช้เรื่องยากเลย เพียงแค่คุณมีข้อความดีและเบอร์ที่ต้องการส่งเท่านั้นก็สามารถส่งได้แล้ว ส่วนเรื่องผลลัพท์ จากสถิติการเปิดอ่านข้อความมากกว่า 95% ให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อความของคุณจะถูกเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายแน่นอน