salesms@omc.co.th     Phone: +66 86-815-3355

‘ Trick เล็กๆ มัดใจลูกค้า ’ ให้อยู่หมัดด้วย SMS  

Trick 1. สิ่งแรกที่เห็นต้องเป็นประเด็น :

หลักการส่งข้อความหากลุ่มเป้าหมาย จะต้องกระชับและจับประเด็นสำคัญได้ ในการอ่านเพียงแค่ครั้งเดียวเพราะจะให้ผู้อ่านรู้สึกสนใจและทราบถึงใจความสำคัญที่เราส่งข้อความไป

Trick 2. ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ :

การใส่ใจรายละเอียดของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ควรส่งข้อความที่สามารถระบุตัวตนของคนๆนั้นได้ หรือ ส่งข้อความให้เขารู้สึกว่าตนสำคัญ เช่น ส่งโดยขึ้นหัวข้อว่า สวัสดีค่ะ คุณXXX หรือ สวัสดีคุณลูกค้า และส่งข้อความที่เป็นข้อมูลเฉพาะของเขา

Trick 3. เปลี่ยน Content บ่อยๆ :

เราควรส่งข้อความในเชิงให้ความรู้ หรือเชิงบริการแล้วค่อยสลับกับ Content แบบขายของ ควรให้กลุ่มเป้าหมายของเราได้รับข้อความแบบหลากหลายประเภท

Trick 4. ส่งให้ถูกเวลา :

การคำนวนเวลาในการส่งเป็นอีกเรื่องสำคัญมากๆ ควรศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้ดีก่อนว่าเราควรส่งข้อความประมาณกี่โมงถึงจะมีคนเปิดอ่านดีที่สุด

ทริกเล็กๆ ในการส่งข้อความให้มัดใจลูกค้า รับรองได้ว่าถ้าทำตามนี้ จะช่วยเพิ่มอัตราการเปิดอ่านแน่นอน จะทำให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายสนใจข้อความของเราที่ส่งไปหาพวกเขา ดังนั้นเราจึงจะต้องหาเทคนิค เคล็ดลับต่างๆ ที่จะทำให้ลูกค้าของเราสนใจที่จะเปิดอ่านข้อความ