salesms@omc.co.th     Phone: +66 86-815-3355

“ 3 ทริคการส่ง SMS ” ง่ายๆ ใช้ได้ทุกวัน..

  • เน้นความเป็นกันเอง ไม่ต้องทางการมากนัก : 

สำหรับธุรกิจที่อยากให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจ ไม่ต้องเกร็ง เปิดใจอ่านและเข้ามาซื้อสินค้า / บริการมากขึ้น ต้องเน้นข้อความที่ดูเป็นกันเองเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อน ไม่ต้องมีศัพท์หรือคำทางการใด ๆ มากนัก จะช่วยให้ผู้รับรู้สึกเหมือนเพื่อนกำลังแนะนำสิ่งดี ๆ ให้กับตนเอง

  • เน้นเนื้อหาสั้นๆ แต่ได้ใจความ :

การส่ง SMS Marketing ไม่ต้องประดิษฐ์คำพูดสวยหรู ไม่ต้องนั่งไล่เรียงประโยคให้ยุ่งยาก เพียงแค่คิดเนื้อหาที่มีความกระชับ สั้น ง่าย ได้ใจความส่งก็เพียงพอแล้ว ด้วยพื้นฐานคนทั่วไปไม่ชอบอ่านอะไรยาว ๆ ยิ่งข้อความมีเนื้อหาสั้นแต่ครบถ้วนแบบนี้ตอบโจทย์แน่นอน

  • ทำให้ผู้รับดูพิเศษกว่าคนอื่น :

ในการส่งข้อความให้กับเบอร์ปลายทางเพื่อหวังสร้างการตอบรับที่ดี ธุรกิจควรเลือกส่งเนื้อหาที่ทำให้พวกเขาเหล่านี้ประทับใจ เป็นคนพิเศษ หรือรู้สึกว่าข้อความนี้เอาใจใส่มาก เช่น แจ้งข้อมูลครบแล้วลงท้ายด้วยการขอบคุณพร้อมมีชื่อผู้รับระบุไว้ หรือมีลิงก์เข้าไปดูเนื้อหาที่เขากำลังสนใจ เป็นต้น

สำหรับธุรกิจที่เลือกทำการตลาดผ่านรูปแบบ SMS Marketing ไม่ใช่แค่ส่งข้อความแบบไหนก็ได้ แต่ควรเป็นข้อความที่ผู้รับอ่านแล้วกระตุ้นความรู้สึก สร้างความน่าสนใจ เกิดความต้องการอยากซื้อหรือใช้บริการ รวมถึงยังต้องสร้างภาพลักษณ์ดี ๆ ได้อีกด้วย