salesms@omc.co.th     Phone: +66 86-815-3355

คำถามที่พบบ่อย

1 SMS สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักษร ?

ภาษาไทย 70 ตัวอักษร คิด 1 เครดิต (1 ข้อความ) / หมายเลข
ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร คิด 1 เครดิต (1 ข้อความ) / หมายเลข

สามารถพิมพ์ส่งได้กี่ข้อความใน 1 ครั้ง ?

สามารถส่งได้สูงสุด 3 ข้อความต่อ 1 ครั้ง

ระยะเวลา การขออนุมัติ Sender Name หรือชื่อผู้ส่ง ?

การอนุมัติการตั้งชื่อ Sender Name หรือชื่อผู้ส่ง จะมีระยะเวลา 5-7 วันทำการ