salesms@omc.co.th     Phone: +66 86-815-3355

‘ 3 วิธีการสื่อสารที่ดีที่สุดของ SMS MARKETING ’

  • ส่งข้อความที่เป็นคุณค่า :

เริ่มจากการสร้าง content ที่มีคุณภาพหรือเป็นประโยชน์ตามกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ และหาช่องทางที่เหมาะสมกับ content ที่คุณสร้างขึ้นด้วย ยกตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ของเราคือผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ต้องสร้าง content ที่เกี่ยวความสวยความงาม แฟชั่น หรือกระแสนิยมที่สาวๆนิยมกันตอนนี้ ตามกลุ่มเป้าหมายของเรานั้นเอง

  • ฟังเสียงของลูกค้า :

การรับฟังเสียงการลูกค้า ยอมรับทุกคอมเม้นต์ เป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจจะต้องรับฟัง เพราะเสียงจากลูกค้านี่แหละเป็น feedback ชั้นดี ที่เราสามารถนำคำชมหรือคำติติงเหล่านี้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้ดีมากกว่าเดิม

  • สื่อสารตามพฤติกรรม  :

ศึกษาการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาใดที่มีแนวโน้มว่าเขาเหล่านั้นจะเล่นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข่าวสาร ยกตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายของเราคือ “พนักงานประจำ” เราลองมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าเขาทำอะไรกันบ้างใน 1 วัน เมื่อเราลองคาดคะเนตารางชีวิตของกลุ่มเป้าหมายแล้วนั้น ลองมาดูว่าเราจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายช่วงเวลาใดบ้าง เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเวลาและ content ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย จะทำให้ข้อความที่เราส่งไปเข้าถึงและมีอัตราการเปิดอ่านมากขึ้น