salesms@omc.co.th     Phone: +66 86-815-3355

“ 3 หลักการวัดผล SMS MARKETING ” แบบง่ายๆ ได้ผลลัพธ์จริง..

  • ความคุ้มค่าในการใช้งาน : 

สิ่งที่วัดความคุ้มค่าของ SMS อีกอันที่บอกเราได้คือ SMS สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ตรงนี้เราอาจจะไม่มองแค่ตัวเลข แต่จะลงลึกวัดผลลัพธ์กับความคุ้มค่า ว่าเราจะลงแรงส่งข้อความ SMS Marketing ต่อไปหรือไม่ เช่น เราโปรโมท SMS เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) อาจจะเป็นบริการหลังการขาย หรือการดูแลใส่ใจด้วยความจริงใจ ซึ่งจริง ๆ ตรงนี้เราอาจจะต้องวัดความคุ้มค่ากันในระยะยาวว่า ข้อความที่ธุรกิจส่งไป สิ่งที่ธุรกิจใส่ใจจะทำให้ลูกค้าติดใจยังคงไปต่อและซื้อสินค้าบริการของเราต่อเรื่อย ๆ ก็ได้

  • ดูจำนวนผู้เปิดอ่านข้อความ :

การวัดผลลัพธ์ประสิทธิภาพของ SMS Marketing เบื้องต้น เราอาจจะทำได้โดยการ Tracking บอกจำนวนผู้เปิดอ่านข้อความของเรานั้นเอง เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ได้เลยว่า คนสนใจมากน้อยแค่ไหน และมีคนรับรู้ (Awareness) หลังจากเราส่ง SMS Marketing ของเราไปเท่าไหร่ ซึ่งข้อมูลจำนวนผู้เปิดอ่านข้อความเราสามารถดึงได้จากระบบหลังบ้านที่ใช้ส่ง SMS

  • วัดจากยอดขาย :

อย่างที่ทราบกันดีว่า SMS เป็นอีกหนึ่งในช่องทางการขายที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนและโทรศัพท์มือถือของลูกค้าเราได้โดยตรง หลังจากการส่งข้อความถ้าอยากวัดว่า SMS สร้างรายได้หรือไม่ ต้องใช้ฟีเจอร์ Tracking ในการส่งและดูรายงานว่า User หรือ id นั้น ๆ เข้าเว็บไซต์จนไปถึงยอดขายหรือไม่ โดยระบบการส่งจะต้องมี Track ข้อมูลไว้ให้เราวิเคราะห์ได้