salesms@omc.co.th     Phone: +66 86-815-3355

“4 ข้อดี” ของ SMS ที่นำมาใช้ร่วมกับการแพทย์ ..ตัวช่วยดีๆ ที่ถูกมองข้าม

  • ช่วยแจ้งเตือนความจำคนไข้ : 

อีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจในทางการแพทย์ คือ การส่งข้อความแจ้งเตือนไปที่คนไข้ โดยเฉพาะคนไข้ที่จะต้องทานยาตรงเวลา โดยการส่ง SMS เป็นวิธีที่สะดวก และง่ายต่อการแจ้งเตือน

  • ย้ำเพื่อนัดหมายระหว่างคนไข้และแพทย์ที่ดูแล : 

ในประเทศอังกฤษ โรงพยาบาลนิยมใช้ SMS เพื่อย้ำเตือนคนไข้ให้มาตามวันนัดหมาย เป็นการประหยัดเวลาและเพิ่มอัตราการเปิดอ่าน ข้อความของคนไข้ ทำให้การนัดตรวจของเรา ง่ายและสะดวกมากขึ้น

  • ตรวจสอบอาการของคนไข้อย่างใกล้ชิด : 

การส่ง SMS เพื่อการตรวจสอบ ถามอาการคนไข้ นิยมใช้เป็นอย่างมากในประเทศสิงคโปร์ กับบริการที่มีชื่อว่า เมอร์คิวรี่ เป็นการจัดส่ง SMS หาคนไข้เพื่อตรวจสอบ ถามไถ่อาการอย่างใกล้ชิด การส่ง SMS หาคนไข้ในประเทศสิงคโปร์จึงช่วยดูแลคนไข้ทุกคนอย่างทั่วถึง

  • กระจายข่าวสารระหว่างแผนก : 

การส่ง SMS ผลการวินิจฉัย แทนการส่งเอกสารระหว่างแผนก จะช่วยประหยัดเวลาให้ได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้คนไข้ไม่ต้องนั่งรอผลตรวจนานอีกด้วย

โรงพยาบาลหลายๆ แห่งทั่วโลก ทั้งในเอเชียและยุโรป จึงมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาอำนวยความสะดวกต่างๆ และการใช้ SMS ก็นิยมเป็นอยากมาก ซึ่งปัจจัยหลักๆในการใช้ SMS ก็เพื่อนัดหมายและส่งข้อความหรือเอกสารสำคัญแบบฉุกเฉิน SMS ยังมีประโยชน์สำคัญๆ อีกมากมาย